nghiên cứu sản xuất


Trong thời kì hội nhập công nghệ phát triển từng ngày, TSC Services đã và đang tập trung mọi nguồn nhân lực nhằm phát triển cho việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ nói chung và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu TSC nói riêng.

TSC Services đang có kế hoạch đưa vào những dự án phát triển trong lĩnh vực công nghệ như: lập trình giải pháp hệ thống nhà thông minh (smart home), sản xuất thiết bị lưu điện phục vụ cho những ngành đặc thù …