Tổ chức đào tạo nội bộ

Công ty CP Dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam liên tục tổ chức các buổi đào tạo nội bộ cho các thành viên mới. Mục đích nhằm giới thiệu cho các thành viên mới hiểu rõ hơn về quy mô, lĩnh vực hoạt động của Công ty, bên cạnh đó giúp nhân viên nắm được Nội quy, Quy định cũng như các chế độ chính sách của Công ty dành cho người lao động khi tham gia làm việc tại TSC Việt Nam. Dưới đây là hình ảnh tại 1 buổi đào tạo nội bộ của TSC Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 121 85 58