TSC triển khai xây dựng chương trình quản lý năng suất theo BSC & KPI

Hướng tới mục tiêu đánh giá đúng năng lực của đội nhân sự cũng như tăng năng suất lao động của TSC trong thời gian tới góp phần cho sự phát triển lâu dài và chuyên nghiệp của Công ty. Ban Lãnh đạo đã quyết định thành lập Team thực hiện việc xây dựng hệ thống đánh giá công việc theo KPI. Để các đơn vị nắm rõ hơn mục đích, chủ trương của Công ty và hỗ trợ Team KPI trong quá trình xây dựng hệ thống đánh giá, ngày 3/6/2022 Công ty tổ chức buổi kick off triển khai chương trình quản lý năng suất theo phương pháp BSC & KPI.
Tham gia chương trình có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Công ty, các Trưởng đơn vị, Phòng Ban, Bộ phận và các cá nhân trực tiếp tham gia xây dựng chương trình. Tại buổi họp này các đơn vị đã tham gia thảo luận rất sôi nổi trong việc đưa ra các mục tiêu của đơn vị mình cũng như đóng góp ý kiến về các mục tiêu của các bộ phận khác trong Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp.

Bà Ngô Thị Thu Hiền – TP HCNS giới thiệu thành phần tham gia và các nội dung chính trong buổi họp

Ông Đào Thanh Khương – TGĐ phát biểu tại buổi họp về các mục tiêu, định hướng của Công ty cũng như kỳ vọng của Ban Lãnh đạo về dự án này.

Ms Khánh Hương – Chuyên gia nhân sự chia sẻ về Hệ thống đánh giá KPI

Đại diện các đơn vị tham gia tại chương trình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 121 85 58